Slavnosti Ašského milíře

Na konci týdne se pořádá slavnost s představením výroby dřevěného uhlí, kulturními vystoupeními, prodejními stánky, ukázkami dalších řemesel