Národopisné a textilní muzeum v Aši

50.2247014N, 12.1887597E

 

HISTORIE MUZEA

Muzeum Aš je v současné době součástí příspěvkové organizace Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, která byla z rozhodnutí zřizovatele - Město Aš - zřízena 1. ledna 2013.

Současné muzeum navazuje na bohatou historii muzejnictví na Ašsku z doby Rakouska-Uherska a první Československé republiky. Ašské muzeum bylo založeno roku 1892. Vystavována byla především keramika, nábytek, kroje, zbraně, obrazy, knihy a sbírky věnované občany města, které byly neustále doplňovány dary místních měšťanů a továrníků. Svou současnou podobu dostalo v roce 1966, kdy bylo přemístěno do rekonstruované budovy "zámečku", empirové budovy postavené továrníkem Klaubertem na místě vyhořelého zámku Zedtwitzů na Mikulášském vrchu.

STÁLÁ EXPOZICE

Obě expozice – textilní a historická – byly ke konci roku 2008 demontovány kvůli stěhování a rekonstrukci budovy muzea v rámci projektu "Revitalizace Mikulášského vrchu" financované městem Aš a EU. V současné době probíhají jednání s partnery v Sasku o spolupráci při získávání peněz z evropských fondů.
Ve spolupráci s Muzeem Mylau (Museum Burg Mylau) připravuje město Aš žádost o finanční prostředky na realizaci expozice „Setkávání a výstavy - projekt spolupráce muzeí Mylau a Aš“, která bude instalována v prostorách bývalé knihovny a hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí. Ve spolupráci s kulturním střediskem města Plauen připravuje město Aš žádost o finanční prostředky na Expozici textilu v prostorách na Mikulášském Vrchu.

PROSTORY MUZEA

Vstupní prostory jsou upraveny pro pořádání koncertů a společenských akcí, plánováno je rovněž využití této auly pro pořádání svatebních obřadů. V muzeu byla rovněž vybudována moderní přednášková místnost, ve které jsou pravidelně pořádány přednášky a semináře, které mohou být doplňovány promítáním diapozitivů nebo videozáznamů. Ve výstavních prostorách v přízemí muzea vystavují přední čeští výtvarní umělci a také umělci z regionu, jsou zde pořádány muzejní výstavy týkající se historie a činnosti regionu. Na zahradě jsou umístěny náhrobní kameny z bývalého evangelického hřbitova, který bohužel v roce 1960 vyhořel a které byly základem pro vznik lapidária doplněného hraničními a mezními kameny, kamennými nádržemi a papírenskými rozmělňovacími kameny. Zahrada muzea slouží veřejnosti jako příjemná oáza klidu, ve které mohou strávit příjemné chvíle spojené s prohlídkou muzea.

SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY

Počet sbírkových předmětů se zvýšil z necelých 3000 kusů v roce 1975 na současných téměř 29 000 kusů především z oblasti textilní výroby. Ve sbírkách jsou dále obrazy, uniformy, militárie, národopisné předměty a liturgické církevní předměty. Velmi cennou je sbírka 1200 akvarelů etnografa Karla Šrámka. Mimořádný je soubor 6 000 fotografií z ašské oblasti od poloviny 19. století do současnosti. V knihovně je nezanedbatelná sbírka odborné textilní a regionální literatury.

KAMENNÉ KŘÍŽE

V ašském muzeu je vedena ústřední evidence kamenných křížů a božích muk České republiky, regionální evidence hraničních a mezních kamenů a základní dokumentace horizontálních vodních děl. Společnost pro výzkum kamenných křížů, která působí při Muzeu Aš, pořádá každoročně poslední víkend v září setkání dobrovolných přispěvovatelů a badatelů zajímajících se o problematiku drobných památek. V roce 2003 se uskutečnilo již XX. výroční setkání společnosti, které bylo zároveň rekordním co do počtu účastníků, když se ho zúčastnilo na 85 badatelů včetně zahraničních hostů z Polska, Německa a Slovenska, kteří si vzájemně předávali své zkušenosti a poznatky v oblasti drobných památek. Evidence drobných památek v současné době obsahuje na 2100 záznamů o kamenných křížích, 1400 záznamů o drobných památkách a 920 záznamů o hraničních kamenech. Součástí těchto evidencí je i rozsáhlá knihovna s literaturou týkající se drobných památek, která obsahuje na 1450 položek.

Smírčí kříže na Ašsku - videoprůvodce

Zobrazit na mapě