Kulturní, společenské a sportovní akce

 

Pro pořadatele kulturních, sportovních a jiných akcí v Aši a okolí

Turistické informační centrum v Aši nabízí všem pořadatelům možnost prezentace jejich akcí na stránkách www.info-as.cz .

Dále je možné zasílat články a fotografie z již uskutečněných akcí. Tyto služby jsou všem pořadatelům poskytovány bezplatně.

 

Možnosti prezentace:

a) zápis do databáze kulturních akcí (název akce, datum, čas, místo, pořadatel + doplňující informace)

b) formou článku na webu www. info-as.cz (informační článek o akci s vloženou fotografií, plakátem nebo pozvánkou)

c) zápis do kalendáře akcí (stručný přehled všech akcí, které proběhnou v daném roce, název akce, datum nebo měsíc konání akce, místo, pořadatel + doplňující informace).

Všechny podklady lze zasílat na e-mail :

infocentrum@info-as.cz   nebo donést osobně do Informačního centra v Aši, Hlavní 239/23,(budova knihovny). Podklady zasílejte ve formátu .pdf