Aš

Nové logo města Aš

V roce 2016 si město Aš nechalo vypracovat nové logo a jednotný vizuální styl
sloužící k vnitřní i vnější prezentaci města.

Hlavním cílem návrhu nového loga pro město Aš je moderní, čisté a zapamatovatelné zpracování, které
umožňuje a předvídá snadné rozpracování v rámci celkového poutavého vizuálního stylu města Aše.

Obrazovou část loga tvoří charakteristický motiv Aše, převzatý z tradičního historického znaku města, který
zachycuje tři stříbrné lipany na modrém podkladu plující směrem doleva. Tento motiv byl minimalisticky
přepracován v moderním kresebném pojetí skrze zjednodušené zachycení v negativním prostoru.

Textová část je tvořena jednoduchým sans-serifovým písmem Aller, které se i s ohledem na velmi otevřené
písmeno „Š” výborně doplňuje s ilustrativním obrazovým prvkem. Krátkost a údernost názvu „Aš” vhodně
zdůrazňuje jednoduché provedení obou částí loga.

Barevnost návrhu nového loga taktéž přirozeně vychází ze sytě modré podkladové barvy znaku města.

Kombinací těchto prvků v líbivém ilustrativním provedení vzniká jednoduchá stylizace, která vybízí k dalšímu
rozvedení na piktogramy, různá značení a další symboly, které budou společně vytvářet rozpoznatelný celkový
vizuální styl města Aše.

Stáhněte si:

Grafické podklady obsahují všechny formáty pro použití. Soubor ZIP o velikosti 46 MB.