Červená turistická trasa

Červená turistická trasa vede přes tyto významné body:

1. Libá

  • Zámek Libá – nyní v rekonstrukci

2. Aš

  • Nejzápadnější město České republiky, první písemné záznamy o Aši jsou z roku 1270. Aš oplývá krásnou přírodou a několika pamětihodnostmi, mezi ty nejvýznamnější patří ašské Muzeum, Radnice, kostel sv. Mikuláše, socha Dr. Martina Luthera a rozhledna na vrchu Háj

3. Krásná

  • Obec Krásná leží západně od Aše, směrem přes Krásnou se nachází nejzápadnější bod České republiky, označen hraničním mezníkem 1844

4. Studánka

5. Hranice

6. Trojmezí

7. Trojmezí Čech, Bavorska a Saska

  • Trojmezí je bod, kde se kříži tři historické hranice mezi Čechami, Bavorskem a Saskem.  Tento bod je vyznačen hraničním mezníkem 1844. 

 

Mapa