Nabídka práce v Turistickém informačním centru Aš

07.02.2018

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Hlavní 239/23 352 01 Aš přijme do oddělení Informační centrum pracovníka (pracovnici)

 

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Hlavní 239/23  352 01 Aš přijme do oddělení Informační centrum pracovníka (pracovnici), platové zařazení v 9. třídě (dle platného platového předpisu)

 

Požadavky:

minimálně SŠ vzdělání s maturitou, vzdělání v oblasti cestovního ruchu výhodou

znalost práce na PC

aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (němčina, angličtina)

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, v níž uvede:

-jméno, příjmení, titul

-datum a místo narození

-státní příslušnost

-místo trvalého pobytu

-číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka

-datum a podpis uchazeče

 

Zájemce k přihlášce připojí:

-životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 

Možnost nástupu: dohodou

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Hlavní 239/23  352 01 Aš

e-mailem na adresu: j.zelinkova@knihovna-as.cz

nebo osobně v prostorech Informačního centra Aš 

Zpět na seznam aktualit